1. Rekisterinpitäjä

Bertoc Oy
Y-tunnus : 1530597-4
Päätie 23 a3, 00590 Helsinki
Puhelin 050 3600170
asiakaspalvelu(at)bertoc.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Hanna Wahlberg, toimitusjohtaja

Bertoc Oy
Päätie 23 a3, 00590 Helsinki
Puhelin 050 3600170
hanna.wahlberg(at)bertoc.fi

3. Rekisterin nimi

Bertoc Oy:n verkkosivuston käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Bertoc Oy:n verkkosivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottoihin, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröityneiden perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti
- Y-tunnus

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Bertoc Oy:n verkkosivuston käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa Bertoc Oy:lle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Bertoc Oy:n verkkosivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnus- ja salasanatunnistusta. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkistuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.